Reklamacije i zamjena

PRAVO POTROŠAČA NA POVRAT SREDSTAVA KOD JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA

Ugovor o kupovini sklopljen putem interneta ili elektroničke pošte, sukladno odluci Zakona o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo, da u roku četrnaest (14) dana od preuzimanja robe, obavijesti prodavatelja da odustaje od kupnje bez potrebe da navede razlog za svoju odluku. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana od kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed. Ukoliko se sklapanje ugovora odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora prodavatelju (kontaktni podaci niže):

RA13 d.o.o

Poslati mail na [email protected], da odstupa od ugovora i na svoje troškove izvrši povrat robe na naš fulfilment centar na adresi:

RA13 d.o.o, Vojkovo nabrežje, 6000 Koper, Slovenija

Kupac mora izvršiti povrat robe u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, s priloženim originalnim računom i eventualnim uputama priporučenom pošiljkom (ili na dokaziv način) bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor, na adresu prodavatelja (kotaktni podaci gore).

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana.

ISKLJUČENJE PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

  • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
  •  predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
  •  predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

TROŠAK VRAČANJA ROBE

U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. ZZP).

Kupac mora izvršiti povrat robe priporučenom pošiljkom, s priloženim originalnim računom i eventualnim uputama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete robu. Smatra se da ste odustali od raskida ugovora i novac Vam nismo dužni vratiti ako nam robu ne vratite nakon proteka roka od 14 dana od dana kada ste nam uputili odluku o jednostranom raskidu ugovora. Sve izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

VRAČANJE NOVCA

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

  •  Povrat novca u gotovini nije moguč.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

POVRAT I REKLAMACIJE

Naručene proizvode prije pakiranja pregledavamo i kontroliramo ispravnost, a artikli se pakiraju na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, molimo vas da na to odmah ukažete dostavljaču i zajedno s njim otvorite pošiljku. Ukoliko je bilo koji od proizvoda oštećen, zajedno s dostavljačem napravite zapisnik o oštećenju pošiljke s vašim potpisom i potpisom dostavljača. Jedan primjerak zapisnika ostaje vama, a drugi dostavljaču. Paket nemojte preuzimati nego ga vratite dostavljaču koji će ga vratiti na našu adresu, a zatim vas molimo da nas kontaktirate putem e-pošte [email protected] radi dogovora za daljnje postupanje u vezi s nastalim oštećenjem.

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je kupac dužan usporediti primljene artikle s računom. Ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite dostavljaču koji će napraviti povrat paketa jer naknadne reklamacije ne uvažavamo. Kupac potpisom na dostavnicu kurirske službe potvrđuje količinu preuzete robe, neoštećenost ambalaže i neoštećenost samog proizvoda. Za robu koju Prodavatelj šalje dostavnom službom rizik oštećenja i/ili manjka robe, odnosno neisporuke cijele pošiljke, prelazi na Kupca u trenutku potpisa na dostavnicu kurirske službe da je preuzeo robu prema specifikaciji i u neoštećenoj ambalaži.

POVRAT ROBE

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

  •  Isporuka robe koja nije naručena,
  •  isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu i nisu mogla biti vidljiva pri provjeri pošiljke pri preuzimanju,
  •  ostali slučajevi sukladno zakonskim okvirima.

ZAMJENA ROBE

Kupac može zamijeniti kupljeni proizvod u roku od 7 (sedam) dana od primitka na adresu dostave. Prodavatelj se obvezuje zamijeniti reklamirani proizvod u roku od 30 dana od primitka zahtjeva. Kupac je dužan reklamirani proizvod dostaviti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svim priloženim dijelovima, a proizvod ne smije biti korišten, opran ili oštećen. Proizvodi s vidljivim oštećenjima, proizvodi koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti, proizvodi koji su oštećeni zbog neprikladne upotrebe i proizvode bez originalne ambalaže nije moguće zamijeniti.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:

na e-mail adresu: [email protected],

POSTUPAK REKLAMACIJE

Prodavatelj će odobriti povrat robe kupcu nakon opravdane reklamacije zaprimljene isključivo pismeno putem e-pošte. U tom slučaju molimo vas da nam pošaljite informacije s brojem računa i opisom reklamacije e-mailom na [email protected]. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati i fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. U slučajevima kad se proizvod može zamijeniti za novi i kad se za proizvod može vratiti novac, molimo vas da na našu adresu pošaljete reklamirani proizvod. Kad proizvod stigne na skladište, šaljemo Vam obavijest o povratu novaca/slanju zamjenskog proizvoda. U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, prodavatelj će nadoknaditi kupcu vrijednost robe koju nije više u mogućnosti isporučiti. U slučaju povrata robe koji nije nastao propustom trgovca, kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali i sam organizira povrat pošiljke.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Prodavatelj, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

DEFINICIJE

Potrošač: po ZZP je to svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.